петак, 20. новембар 2015.

5. Подешавање радног окружења (Control Panel)


Контролни панел (Control Panel) је део Microsoft Windows графичког корисничког интерфејса (graphical user interface) који дозвољава кориснику да прегледа и манипулише основним системским подешавањима и командама као што је хардвер, додавање и удаљавање софтвера, контрола налога корисника, и промена права приступа. Додатне опције (у виду аплета) могу да буду обезбеђене и од других испоручиоца софтвера.