петак, 20. новембар 2015.

2. Систематизација градива

1. вежба

1. Отворити програм за обраду текста Microsoft Word 2003.
2. На врху стране унети текст који следи под наводницима:
«Вежба из информатике и рачунарства»
са следећим параметрима:
 • Фонт: Arial Narrow
 • Величина фонта: 18 тачака
 • Стил фонта: Bold Italic
 • Боја слова: Црвена
 • Текст ефекат: Marching Red Ants
3 . Креирати табелу користећи команду за самообликовање (AutoFormat ) са следећим параметрима:
 • Број колона: 4
 • Број редова 3
 • Стил: Colorfull 3
4. Променити параметре табле (Table Properties ) како следи:
 • Преферирана ширина ( Preferred Width ): 10 цм
 • Поравнање: Center
 • Преламање текста: Око табеле( Around Table )
5. У табели извршити следећа подешавања:
 • Ћелије које се налазе у пресеку 2 . реда и 3. и 4 . колоне треба да буду са жутом испуном;
 • Линије треба да буду пуне плаве боје дебљине 3 тачке
6. Унети заглавље стране са текстом
«ОШ Стеван Дукић»
 • Текст у заглављу стране центрирати
7. Унети подножје стране са вашим именом и презименом.
8. У доњем десном углу уградити број стране
 • (Insert -> Page Numbers-> Position onPage (Footer) - > Alignment (Right) )
9. Подесити параметре стране ( Page Setup ) и то:
 • Величина папира: А3
 • Оријентација: Landscape
 • Горња маргина: 1,5 цм
 • Доња маргина: 2 цм
 • Лева маргина: 2,5 цм
 • Десна маргина: 3 цм
10. Сачувати документ под називом
 • VEZBA-VI-< одељење>-<име и презиме>
Позвати наставника.

2. вежба

1. Отворити програм за обраду текста Microsoft Word 2003.
2. На врху стране унети текст који следи под наводницима:
«Вежба из информатике и рачунарства»
са следећим параметрима:
 • Фонт: Arial Narrow
 • Величина фонта: 22 тачака
 • Стил фонта: Bold
 • Боја слова: Плава
 • Текст ефекат: Marching Red Ants
3 . Креирати табелу користећи команду засамообликовање ( AutoFormat ) са следећимпараметрима:
 • Број колона: 5
 • Број редова 4
 • Стил: Colorfull 2
4. Променити параметре табле ( TableProperties ) како следи:
 • Преферирана ширина (Preferred Width): 12 цм
 • Поравнање: Right
 • Преламање текста: Око табеле(Around Table)
5. У табели извршити следећа подешавања:
 • Ћелије које се налазе у пресеку 3 . реда и 3. и 4. колоне треба да буду са светлоплавом испуном;
 • Линије треба да буду пуне црвене боје дебљине 3 тачке
6. Унети заглавље стране са текстом
 • «ОШ Стеван Дукић»
Текст у заглављу стране центрирати и боју променити у црвену
7. Унети подножје стране са вашим именом и презименом. Центрирати текст и обојити у зелену боју.
8. У горњем десном углу уградити број стране
 • (Insert -> Page Numbers-> Position onPage (Header )- > Alignment (Right) )
9. Подесити параметре стране ( Page Setup ) и то:
 • Величина папира: А4
 • Оријентација: Landscape
 • Горња маргина: 2,5 цм
 • Доња маргина: 1,2 цм
 • Лева маргина: 1,7 цм
 • Десна маргина: 1,9 цм
10. Сачувати документ под називом
 • VEZBA-VI-< одељење>-<име и презиме>
Позвати наставника.

3. вежба

1. Отворити програм за обраду текста Microsoft Word 2003.
2. На врху стране унети текст који следи под наводницима:
«Вежба из информатике и рачунарства»
са следећим параметрима:
 • Фонт: Arial Narrow
 • Величина фонта: 18 тачака
 • Стил фонта: Bold
 • Боја слова: Жута
 • Текст ефекат: Marching Red Ants
3 . Креирати табелу користећи команду за самообликовање ( AutoFormat ) са следећим параметрима:
 • Број колона: 8
 • Број редова 12
 • Стил: Colorfull 1
4. Променити параметре табле ( Table Properties ) како следи:
 • Преферирана ширина (Preferred Width): 8 цм
 • Поравнање: Center
 • Преламање текста: Око табеле(Around Table)
5. У табели извршити следећа подешавања:
 • Ћелије које се налазе у пресеку 3 . реда и 3. и 4. колоне треба да буду са светлоплавом испуном;
 • Линије треба да буду пуне црвене боје дебљине 3 тачке
6. Унети заглавље стране са текстом
 • «ОШ Стеван Дукић»
Текст у заглављу стране центрирати и боју променити у црвену
7. Унети подножје стране са вашим именом и презименом. Центрирати текст и обојити у зелену боју.
8. У горњем десном углу уградити број стране
 • (Insert -> Page Numbers-> Position onPage (Header )- > Alignment (Right) )
9. Подесити параметре стране ( Page Setup ) и то:
 • Величина папира: А4
 • Оријентација: Landscape
 • Горња маргина: 2,0 цм
 • Доња маргина: 2,2 цм
 • Лева маргина: 2,7 цм
 • Десна маргина: 2,9 цм
10. Сачувати документ под називом
 • VEZBA-VI-< одељење>-<име и презиме>