уторак, 01. децембар 2015.

3. Појам локалне и глобалне рачунарске мреже. Интернет

Да би рачунар могао да размењује податке са другим рачунарима или уређајима он са њима мора бити повезан. Рачунари и уређаји се повезују кабловима или бежично (путем радио таласа).

Сваки рачунар или уређај прикључен у мрежу назива се чвор.

Локална рачунарска мрежа, LAN мрежа је ограничена на једну зграду или групу зграда у којој су рачунари повезани.

Глобална рачунарска мрежа, WAN мрежа повезује рачунаре који су географски одвојени.

Интернет је глобална светска рачунарска мрежа међусобно повезаних рачунара на различите начине.

Да би рачунари у мрежи комуницирали међу собом неопходно је да:

  • сваки рачунар има своју ЈЕДИНСТВЕНУ адресу у мрежи 
  • да рачунари за комуникацију користе јединствени „језик“ – протокол.

Адреса рачунара је представљена комбинацијом бројева. Нпр: 192.168.1.3.

Симболичка адреса рачунара се састоји од низа имена раздвојених тачкама. Нпр: google.rs, facebook.com, ...

WWW, World Wide Web, W3 или једноставно Web (Веб, на српском: мрежа) је систем међусобно повезаних, хипертекстованих докумената, који се налазе на интернету. Са браузером (Интернет експлорер, Фајерфокс, Сафари, Опера) корисници се крећу по веб страницама које обично садрже текст, слике, звук и видео.